Құрылым

 

«Алматы облысының туризм басқармасы» ММ бойынша қызметкерлерінің тізімі

Тегі Аты Әкесінің аты Туған күні Қызметі Мемлекеттік қызметкер Жұмыс/ұялы телефондар
Б А С Ш Ы Л Ы Қ
1 Алшымбаева Жанар Галифулдақызы 10.07.1979 ж. Басқарма басшысы мемлекеттік қызметкер 24-75-65 87019995481
2 Атабаева Мадина Меделбековна 19.07.1994 ж. Хатшы штаттан тыс қызметкер 24-76-81 87078767747
СЫРТҚЫ   БАЙЛАНЫСТАР,   МЕМЛЕКЕТТІК   ҚЫЗМЕТТЕР   КӨРСЕТУ   ЖӘНЕ   ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ   ЖҰМЫСТАР   БӨЛІМІ
3 Оразбаев Бақытжан Қабдолданұлы 10.03.1959 ж. Бөлім басшысы мемлекеттік қызметкер 24-06-53 87075804555
4 Аутаева Жанат Нұрсұлтанқызы 29.03.1977 ж. Бас маман мемлекеттік қызметкер 24-70-62 87714402728
5 Мухаметкаримов Азамат Елубайұлы 06.10.1990 ж. Бас маман мемлекеттік қызметкер 24-70-62 87022164775
6 Смағұлова Гүльнұр Бебітханқызы 20.09.1989 ж. Бас маман мемлекеттік қызметкер 24-70-62 87714128310
И Н Ф Р А Қ Ұ Р Ы Л Ы М    Ж Ә Н Е    І Ш К І    Т У Р И З М Д І    Д А М Ы Т У     Б Ө Л І М І
7 Шантаев Арқау Әсетұлы 26.12.1985 ж. Бөлім басшысы мемлекеттік қызметкер 24-64-13 87057650707
8 Мизамбаева Феризат Қанатбекқызы 04.10.1991ж. Бас маман мемлекеттік қызметкер 24-43-15 87074150037
9 Бақтыбекқызы Айдана 01.09.1991 ж. Бас маман мемлекеттік қызметкер 24-43-15 87029233450
10
Ә К І М Ш І Л І К    Ж Ә Н Е    Қ А Р Ж Ы Л Ы Қ     Ж Ұ М Ы С Т А Р     Б Ө Л І М І
11 Абуғалиева Алия Нұрданғазықызы 05.09.1986 ж. Бөлім басшысы мемлекеттік қызметкер 24-05-95 87012079685
12 Досмұхамбетова Динара Серікқызы 05.04.1987 ж. Бас маман мемлекеттік қызметкер 24-71-80 87778338863
13 Жетпісбаева Арайлым Арайқызы 11.02.1995 ж. Инпектор штаттан тыс қызметкер 24-05-95 87475578573